Zoveel mensen met een laag inkomen

Rotterdam heeft van alle gemeenten in ons land relatief de meeste inwoners, met een laag inkomen. Te weten 14,5 procent. Groningen staat op plek twee, gevolgd door Arnhem en Amsterdam (beide 13,7 procent).

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De minste huishoudens met een laag inkomen (1,6 procent) zijn te vinden in Rozendaal (Gelderland). Het bureau constateert dat de armoede al drie jaar gelijk blijft, ondanks de economische groei.

Volgens het statistiekbureau is ook het aantal huishoudens dat zeker vier jaar achter elkaar van een laag inkomen moet rondkomen, gelijk gebleven: 3,3 procent.

Armoederisico
Eenoudergezinnen lopen het hoogste armoederisico: 21 procent heeft een laag inkomen. Alleenstaanden onder de AOW-leeftijd lopen bijna net zoveel risico op armoede. De statistici gebruiken de term ‘armoederisico’ omdat armoede een subjectief begrip is, legt een woordvoerder uit. “De een kan beter uitkomen met een laag inkomen dan de ander.”

Voor alleenstaanden ligt de lage-inkomensgrens op een besteedbaar inkomen van 1060 euro per maand, voor een stel op 1460 euro en voor een stel met twee kinderen op 2000 euro per maand.